Refinansiere kredittkortgjeld

Dersom du opparbeider deg mye gjeld på kredittkort er faren stor for at du raskt mister oversikten over gjelden, og at du må betale høye renter på gjelden din. Bruker du kredittkortet ditt mer enn du burde er det en kort vei til økonomisk uføre, der du må ta opp stadig ny gjeld for å nedbetale gammel gjeld. Forbruksgjeld er et stadig økende problem i Norge, og har nordmenn hatt mer usikret gjeld. Dersom du er en av mange tusen nordmenn som har en så høy kredittkortgjeld at det begynner å gå negativt ut over din økonomi bør du ta tak i dette problemet før det blir enda større. En måte å rydde opp i dyr kredittkortgjeld er å refinansiere gjelden. Mange vet imidlertid ikke hva refinansiering av kredittkortgjeld innebærer, og hvordan man går frem for å refinansiere gjelden.

Hva betyr det å refinansiere?

Å refinansiere gjelden betyr i korte trekk at man finner en ny måte å finansiere gjelden sin på. Dette betyr at man enten reforhandler vilkårene for gjelden med banken man allerede har en låneavtale med, eller flytter gjelden over til en ny låneavtale med gunstigere vilkår (f.eks. lavere rente). Dette kan være hos samme bank eller hos en annen lånetilbyder som er villig til å gi bedre vilkår. Kredittkort har en høy rente som gjerne kan være opp mot 30 prosent årlig. Kredittkortgjeld vil derfor nesten alltid være gunstig å refinansiere dersom man ikke klarer å betale ned hele gjelder før rentene begynner å løpe. I tillegg vil du vet å refinansiere gjeld fra mange kredittkort inn i ett lån få en mye bedre oversikt over hva du skylder, og det er enklere å sette opp en fornuftig nedbetalingsplan. Det er flere måter man kan refinansiere kredittkortgjeld på.

Bake gjelden inn i boliglånet

Dersom du har boliglån, og du har mulighet til å låne opp på boliglånet ditt, er det svært gunstig dersom du refinansiere kredittkortgjelden ved å bake denne gjelden inn i boliglånet ditt. Har boligen din f.eks. steget i verdi siden du tok opp lånet eller du har betalt ned en del på boliglånet, er det gode muligheter for at banken lar deg bake inn kredittkortgjelden i lånet ditt. Gjør du dette oppnår du raskt en mye lavere rente, siden rentene på boliglånet er rekordlave nå og alltid vil være mye lavere en rentene på kredittkort.

Refinansiere kredittkortgjelden i et forbrukslån

Har du ikke boliglån eller ikke eier bolig har du naturligvis ikke muligheten til å bake kredittkortgjelden inn i boliglånet. Et alternativ for å oppnå gunstigere rente på kredittkortgjelden er å flytte gjelden over i et vanlig forbrukslån. Selv om forbrukslån også er et usikret lån (på samme måte som kredittkort) er rentene høyere enn på f.eks. boliglån. Rentene på forbrukslån er likevel normalt lavere enn rentene på kredittkort, og det er mye å spare dersom du f.eks. får endret renten på gjelden din fra 28 prosent årlig til 15 prosent årlig. Når du søker om forbrukslån vil du normalt kunne forklare i søknaden at du skal bruke lånet til å refinansiere kredittkortgjeld. Siden du ved å flytte gjeld du allerede har inn i et nytt lån, blir gjeldsbyrden din den samme som tidligere, og det er enklere å få innvilget lån.